REALIZACE

1. etapa

50%

Montáž potrubních rozvodů, ovládacího kabelu a spodních zásuvkových dílů. Provádí se většinou v průběhu hrubé stavby nebo rekonstrukce v koordinaci s ostatními instalacemi (voda, topení, elektroinstalace). Doba realizace trvá obvykle 1 – 3 dny (záleží na rozsahu a náročnosti instalace).

2. etapa

100%

a) Montáž sacího agregátu, vysavačových zásuvek a podlahové štěrbiny. Realizaceseprovádí obvykle před nebo po nastehování do RD.

b) Předání zakázky s předvedením výrobku a předáním návodu a sady příslušenství.

ZÁRUČNÍ PRAVIDELNÝ SERVIS

Případná záruční oprava se provádí dle podmínek, které jsou zahrnuty v záručním listě. Opravy v záruční lhůtě jsou prováděny vždy zdarma.

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ, VÍCEPRACÍ

Cena servisu je účtována minimální částkou 1 200Kč za servis (případnou vícepráci) – za výjezd + cena za skutečně spotřevbovaný materiál + cestovné za 8Kč/km, v Litovli nejméně 50Kč.

Tato částka bude účtována, pokud čas za práci nepřesáhne 2 hodiny za osobu. Čas za práci se počítá i s časem stráveným cestou k zákazníkovi a zpět.

Hodinová sazba překračující čas dvou hodin za výjezd je 580Kč/hod. na osobu. Započítává se každá započatá čtvrthodina.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

NAŠE PRÁCE