REALIZACE

1. etapa

50%

Montáž potrubních rozvodů, ovládacího kabelu a spodních zásuvkových dílů. Provádí se většinou v průběhu hrubé stavby nebo rekonstrukce v koordinaci s ostatními instalacemi (voda, topení, elektroinstalace). Doba realizace trvá obvykle 1 – 3 dny (záleží na rozsahu a náročnosti instalace).

2. etapa

100%

a) Montáž sacího agregátu, vysavačových zásuvek a podlahové štěrbiny. Realizaceseprovádí obvykle před nebo po nastehování do RD.

b) Předání zakázky s předvedením výrobku a předáním návodu a sady příslušenství.

ZÁRUČNÍ PRAVIDELNÝ SERVIS

Má se provádět v pravidelných intervalech do pěti let a je placený dle ceníku servisních prací.

Případná záruční oprava se provádí dle podmínek, které jsou zahrnuty v záručním listě.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat.

CENÍK SERVISNÍCH PRACÍ, VÍCEPRACÍ

Cena servisu je účtována minimální částkou 1 200 Kč za servis (případnou vícepráci) – za výjezd + cena za skutečně spotřebovaný materiál + cestovné za 10 Kč/km, v Litovli nejméně 100 Kč.

Tato částka bude účtována, pokud čas za práci nepřesáhne 2 hodiny za osobu. Čas za práci se počítá i s časem stráveným cestou k zákazníkovi a zpět.

Hodinová sazba překračující čas dvou hodin za výjezd je 600 Kč/hod. na osobu. Započítává se každá započatá čtvrthodina.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

NAŠE PRÁCE